Minimalne wymagania na specjalistę psycheon.pl

  • ukończone 5 letnie studia psychologia ze wskazaniem na specjalizacje medyczna/kliniczna (lub studia na kierunku medycznym np. lekarz/pielęgniarka)
  • udokumentowane doświadczenie pracy z chorym somatycznie

Jeżeli nie spełniasz wymagań to napisz swój przypadek formularz

Minimum 6 characters
Minimum 6 characters
Only for sms notifications