Informacje dla specjalisty: przyszłość telemedycyny

Telemedycyna to nowy, dynamicznie rozwijający się w świecie, sposób świadczenia usług medycznych na odległość, łączący w sobie elementy medycyny, telekomunikacji i informatyki np. telekonsultacje, telediagnostyka, telerehabilitacja.
Telemedycyna ułatwia diagnozę, monitorowanie, wymianę informacji, konsultację rzadkich przypadków, pomaga w edukacji i profilaktyce, zmniejsza koszty w ochronie zdrowia.
Obecnie telemedycyna jest jednym z najważniejszych zagadnień zdrowia publicznego. Również w Polsce od kilku lat trwają intensywne prace zarówno na szczeblu krajowym (Ministerstwo Zdrowia) jak i szczeblach lokalnych (wojewódzkie strategie rozwoju) nad wdrożeniem narzędzi telemedycznych. To nie futurystyczna przyszłość – to dziś i jutro.

Jak to działa?

zobacz film

Telepsychiatria, telepsychologia - czy porady przez Internet są skuteczne?

Telemedycyna Istnieje szereg badań naukowych potwierdzających skuteczność telepsychologii. Murphy i Parnass i wsp. (2009) w swoim badaniu „Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz” nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami klientów uczestniczącymi w terapii on-line, a wynikami klientów terapii twarzą w twarz, mierzonych skalą GAF (GAF jest skalą subiektywnej oceny społecznego, psychologicznego oraz zawodowego funkcjonowania) [1]. Z wywiadów psychiatrycznych wynika również, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą porad/terapii i zarówno pacjenci jak i lekarze wyrażają wysoki poziom zadowolenia z telepsychiatrii (Fruech, 2000) [2].
Biorąc pod uwagę powyższe, psychologowie nie tylko nie powinni mieć dużego oporu przed zapoznaniem się i stosowaniem nowoczesnych form opieki i pomocy, ale przede wszystkim powinni stosować te metody w praktyce – bo to się opłaca, zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i profesjonalisty.

 1. Murphy, L. M., Parnass, P., Hallett, R. H., & Mitchell, D. L. (2009). Client satisfaction and outcome comparisons of online and in-person counselling methods. British Journal of Social Work
 2. Frueh BC, Deitsch SE, Santos AB, et al. (2000) Procedural and methodological issues in telepsychiatry research and program development. Psychiatric Services, 51:1522–1527

Zakres narzędzi

 • Profesjonalna strona w internecie
 • Łatwe utworzenie oraz edycja własnej wizytówki
 • Widoczność oraz budowa wizerunku w globalnej sieci
 • Wyszukiwarka dla pacjentów
 • Określanie parametrów oraz danych o swoim koncie
 • Kierowanie odpowiednich pacjentów do nawiązania kontaktu
 • Grafik wizyt - osobistych oraz on-line
 • Samodzielna rezerwacja terminów przez pacjentów
 • Specjalista ustala kolejne wizyty, pełna kontrola w jednym miejscu
 • Internetowy Gabinet
 • Wideokonsultacje, czat oraz pytania opisowe od pacjentów
 • Kontrola długości, czasu oraz płatności za wizytę
 • Kreator ankiet/formularzy dla pacjentów
 • Przygotowanie własnych szablonów ankiet, wiele radzai pytań
 • Rozsyłanie ankiet do pacjentów w wybranych etapach współpracy
 • Wsparcie superwizji
 • Dostęp do superwizorów z całej Polski
 • Konsultacje przez internet w bezpieczny sposób

Cennik

Twój gabinet zapewni pacjentom

 • czat
 • wizyty wideo
 • zadaj pytania
skontaktuj się i uzyskaj indywidualną ofertę +48 518 543 161 (w godz. 10-18)