Test uzależnienia od nikotyny i test motywacji do zaprzestania palenia

 

Wypełniając poniższe testy możesz sprawdzić:

  • swoje uzależnienie od nikotyny, wykonując test wg Fagerströma

  • jak silną masz motywację do rzucenia nałogu, wykonując test wg Schneider


 

Test uzależnienia

 

Pytanie

Odpowiedź

 

Punkty

1.

Czy budzi się Pan/Pani w nocy, aby zapalić papierosa?

Tak (przejdź dopytania 3)

3

Nie

0

2.

Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan/Pani pierwszego papierosa?

Do 5 minut

3

6-30 minut

 

2

 

31-60 minut

 

1

 

po 60 minutach

 

0

3.

Czy ma Pan/Pani trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie to jest zakazane?

Tak

1

Nie

 

0

4.

Z którego papierosa jest Pani/Panu najtrudniej zrezygnować?

Z pierwszego rano

 

 

1

 

Z każdego innego

0

5.

Ile papierosów wypala Pan/Pani w ciągu dnia?

10 lub mniej

 

0

 

11-20

 

1

 

21-30

 

2

 

31 i więcej

 

3

6.

Czy częściej pali Pan/Pani papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?

Tak

 

1

 

Nie

0

7.

Czy pali Pan/Pani papierosy nawet wtedy, gdy jest Pani/Pan tak chora(y), że musi leżeć w łóżku ?

Tak

 

1

 

Nie

0

 

 

Suma punktów

 

 

Test mierzy głębokość uzależnienia biologicznego od nikotyny (palenia papierosów).


 

Jeśli uzyskałeś/aś:

Poniżej 7 punktów - Jesteś w mniejszym stopniu uzależniony biologicznie od nikotyny. Palenie tytoniu to dla Ciebie głównie przyzwyczajenie i nawyk kojarzony z określonymi sytuacjami. Wydaje się, że masz dużą szansę uporać się z paleniem papierosów. Za pomocą silnej woli, wsparcia ze strony najbliższych oraz preparatów farmakologicznych wspomagających rzucanie palenia powinno Ci się udać.

 

Jeśli uzyskałeś/aś

7 punktów i więcej - Twoje palenie papierosów to połączenie dwóch rodzajów uzależnienia: biologicznego i fizycznego, a to oznacza, że palenie to nie tylko nawyk i przyzwyczajenie, ale także potrzeba dostarczania do organizmu nikotyny. Jeśli próbowałeś już rzucić palenie, to wiesz, że największą trudność stanowiły dla Ciebie występujące po zaprzestaniu palenia objawy zespołu abstynencji. Aby skutecznie rzucić palenie, powinieneś się do tego przygotować: dobrze byłoby, żebyś porozmawiał z osobą, której udało się to zrobić i skorzystał z jej doświadczenia. Jeżeli podejmowałeś już wcześniej bezskuteczne próby, to tym razem poszukaj pomocy u lekarza, który przepisze Ci odpowiednie środki farmakologiczne redukujące objawy odstawienia nikotyny a także skontaktuj się z psychologiem.

Umów się na wizytę.


 

Test motywacji do rzucenia nałogu


 

Pytanie

Odpowiedź

 

1. Czy chcesz rzucić palenie ?

 

tak

nie

 

2. Czy decydujesz się na to dla siebie samego (podkreśl „tak”), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny itp. (podkreśl „nie”)

 

tak

nie

 

3. Czy podejmowałeś/łaś już próby rzucenia palenia?

 

tak

nie

 

4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najwięcej?

 

tak

nie

 

5. Czy wiesz, dlaczego palisz tytoń?

 

tak

nie

 

6. Czy mogłabyś/mógłbyś liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół, gdybyś chciała/chciał rzucić palenie?

 

tak

nie

 

7. Czy członkowie twojej rodziny są osobami niepalącymi?

 

tak

nie

 

8. Czy w miejscu, w którym pracujesz, nie pali się tytoniu?

 

tak

nie

 

9. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia?

 

tak

nie

 

10. Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś miał/a problemy z utrzymaniem abstynencji?

 

tak

nie

 

11. Czy wiesz, na jakie pokusy i trudności będziesz narażony/a w okresie abstynencji?

 

tak

nie

 

12. Czy wiesz, w jaki sposób samej/samemu sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych?

tak

nie

Suma

 

Jeżeli suma udzielonych przez Ciebie odpowiedzi „TAK” jest wyższy od sumy odpowiedzi „Nie”, oznacza to, że jesteś umotywowany stosunkowo silnie do zerwania z nałogiem palenia tytoniu.

Jeżeli natomiast częściej zakreślałeś odpowiedź „NIE”, oznacza to, że Twoja gotowość rozerwania z nałogiem nie jest zbyt wysoka i możesz w ogóle nie zdecydować się na podjęcie próby zaprzestania palenia bądź możesz ponieść porażkę już w pierwszych dniach abstynencji.

Jeśli skutecznie chcesz walczyć z nałogiem – skontaktuj się ze specjalistą psychologiem!

 


 

Opracowano na podstawie:

- informacji zawartych na stronie internetowej Śląskiego Centrum Chorób Serca

- informacji zawartych na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi