Wizyta w gabinecie lekarskim postrzegana może być czasem jako stresujące przeżycie. Dzieje się tak, ponieważ kwestie zdrowia zwykle są dla nas ważne, a perspektywa zachorowania wiąże się z wieloma obawami i poczuciem niepewności. Co zrobić, aby zmniejszyć zdenerwowanie wywołane kontaktem z lekarzem? W jaki sposób najlepiej wykorzystać czas wizyty lekarskiej?

Dobrze jest przygotować się do wizyty od strony organizacyjnej. Dowiedzieć się, w jakich dniach i godzinach przyjmuje dany lekarz (ewentualnie kto go zastępuje) oraz jaki sposób rejestracji obowiązuje w danej placówce. Można w ten sposób uniknąć zdenerwowania i rozczarowania w przypadku nieobecności konkretnego lekarza. Umówienie się na godzinę, o ile istnieje taka możliwość, pozwoli uniknąć długiego i nużącego oczekiwania. Znając realia medycznej codzienności, nie zaszkodzi zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianej kolejki – mieć ze sobą coś do jedzenia i picia, gazetę, książkę lub krzyżówkę. Jeśli ktoś zażywa regularnie leki, warto zabrać ze sobą kolejną dawkę oraz leki do stosowania doraźnego np. przeciwbólowe. Należy przygotować dokumentację medyczną (wyniki badań, karty informacyjne pobytów szpitalnych) oraz spis wszystkich aktualnie zażywanych leków (nazwy i dawki).

Nie mniej ważne niż przygotowanie organizacyjne jest zastanowienie się, jaki cel ma planowana wizyta lekarska. Przed udaniem się do gabinetu warto odpowiedzieć sobie na pytania: jaki problem zdrowotny chcemy omówić, jakich informacji poszukujemy, jakie obawy chcemy rozwiać? Może zdarzyć się, że w sytuacji stresu zapomnimy nawet o najważniejszych problemach. Dlatego bardzo pomocna może okazać się karteczka z zapisanymi pytaniami. Posiadanie takich notatek da poczucie pewności, że wszystkie ważne kwestie zostaną poruszone oraz pomoże uporządkować rozmowę z lekarzem. Stres niekorzystnie wpływa na koncentrację oraz zdolność zapamiętywania otrzymywanych informacji. Warto zatem zapisać kluczowe treści przekazane przez lekarza oraz poprosić o ulotki informacyjne, jeśli są dostępne. Szczególnie ważne mogą być zalecenia odnośnie sposobu zażywania leków i ich dawkowanie, sposób przygotowania się do badania diagnostycznego, data kolejnej wizyty. Dobrym pomysłem może być poproszenie bliskiej osoby o towarzyszenie podczas wizyty lekarskiej. W sytuacji, gdy czujemy się niepewnie, członek rodziny lub przyjaciel stanowić będą źródło wsparcia i pomocy. To od pacjenta zależy bowiem, czy chce być w gabinecie sam, czy z kimś bliskim.

Podczas rozmowy z lekarzem warto pamiętać, że pacjent ma prawo do pełnej i zrozumiałej informacji medycznej. Przekazanie specjalistycznej wiedzy w sposób zrozumiały dla pacjenta jest obowiązkiem lekarza. Jeśli używa on skomplikowanych, nieznanych pojęć medycznych, należy poprosić o ich wytłumaczenie. Posługiwanie się fachową terminologią jest bardzo często niezauważane przez lekarzy, dlatego warto zwrócić na to uwagę. Podstawą procesu terapeutycznego jest przecież zrozumienie przez chorego własnej sytuacji medycznej. Podejmując decyzję o leczeniu pacjent musi mieć pełną wiedzę o stanie swego zdrowia, możliwych sposobach leczenia, spodziewanych efektach leczenia, skutkach niepożądanych, zagrażających powikłaniach. Zadaniem lekarza jest udzielenie pełnego zakresu informacji.
Może zdarzyć się, że przedstawiona sytuacja medyczna jest zaskakująca lub trudna, a podjęcie decyzji odnośnie leczenia wymaga dłuższego przemyślenia. Dobrze jest poprosić lekarza o czas do namysłu i ustalić termin kolejnego spotkania. Jeśli czujemy potrzebę zasięgnięcia drugiej opinii lekarskiej, nie należy obawiać się, że lekarz się obrazi. Pełne przekonanie do podejmowanego leczenia przekłada się bowiem na lepsze efekty terapii.
Jeśli w trakcie wizyty lekarz daje do zrozumienia, że nie ma czasu na dłuższą rozmowę, dobrze jest umówić się na kolejne spotkanie. Uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości związane z chorobą i jej leczeniem pozwala obniżyć poziom lęku i zmniejsza poczucie stresu.

Warto zaznaczyć, że na jakość relacji z lekarzem ma wpływ postawa i zachowanie samego pacjenta. Podstawową zasadą kontaktu z lekarzem powinna być szczerość. Lekarz powinien mieć pełne informacje o swoim pacjencie, aby móc zaproponować mu najlepszy sposób postępowania. Nie należy ukrywać informacji o przebytych chorobach, operacjach, lekach przepisanych przez innych specjalistów. Warto powiedzieć o istotnych problemach osobistych, mogących mieć wpływ na wybór leczenia. W niektórych sytuacjach lekarz może na przykład zaproponować leczenie w warunkach ambulatoryjnych zamiast pobytu w szpitalu, jeśli takie są preferencje pacjenta.

Wizyta w gabinecie lekarskim nie musi być stresującym przeżyciem. Warto jednak przygotować się do spotkania z lekarzem zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej. Pozytywne nastawienie do osoby lekarza może zaowocować przekonaniem do proponowanego leczenia. Zaufanie do lekarza obniża poziom lęku i stres związany z chorowaniem, co przekłada się na lepsze efekty leczenia.